Turvallisuus ja hyvinvointi ravintolan johtamisessa

Ravintolan turvallisuus on tärkeää niin sen asiakkaille kuin myös henkilökunnalle. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – tämä pätee myös ravintolan turvallisuuskysymyksissä. Sekä ravintolasalien, keittiön että henkilökunnan tilojen tulisi olla suunniteltuja paitsi asiakkaiden viihtyvyyden ja keittiön toimivuuden, myös turvallisuuden kannalta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikista tiloista tulee olla esteettömät poistumistiet selkeästi merkittynä.

Jokaiselle ravintolassa tapahtuvalle toimenpiteelle tulisi olla suunniteltuna toimiva ja asianmukainen piste. Mahdolliset siirtymiset näiden pisteiden välillä tulee olla mietittynä etukäteen, eikä niiden aikana saa muodostua vaarallisia tilanteita. Ravintolassa työpisteiden toimivuuteen antaa oman aspektinsa se, että ollaan tekemisissä ruoka-aineiden kanssa. Jotkin ruoka-aineet ovat pidettävä visusti kylmässä, ja esimerkiksi vakavasti allergisia asiakkaita on mietittävä erikseen.

Ensiavun alkeet tutuiksi

Sen lisäksi, että ravintolan työympäristön ja salin on oltava suunniteltu turvalliseksi, myös henkilökunnan tulee olla tietoinen turvallisuuskäytännöistä. Heidän tulee olla apuna, jos tulee esimerkiksi tarve ohjata asiakkaita ulos ravintolasta hallitusti. Keittiössä työskennellessä on mahdollista, että toisinaan kiireessä sattuu vahinkoja, ja olisikin hyvä, että jokainen henkilökunnan jäsen tuntisi perusasiat ensiavun antamisesta.

Perusasioihin kuuluvat esimerkiksi haavojen sitominen, nyrjähdysten ensiapu ja Heimlichin ote. Jälkimmäinen voi tulla tarpeeseen ravintolasalin puolella, ja tällöin nopea toiminta voi olla kullanarvoista. Otteen tehostamiseksi on olemassa myös erityisvalmisteinen liivi, joka auttaa vapauttamaan henkitorven siitä tukkivasta ruokapalasta tai vastaavasta. Esimerkiksi Ensiaputarvike.fi antaa tietoja tästä välineestä, joka voi osoittautua erittäin hyödylliseksi.

Pienillä toimenpiteillä lisää turvallisuutta

Kun ravintolaan on luotu vahva pohja takaamaan turvallisuutta ja hyvinvointia, voidaan keskittyä yksityiskohtiin. Pienillä, yksinkertaisilla toimenpiteillä voidaan lisätä niin henkilökunnan hyvinvointia kuin heidän ja asiakkaiden turvallisuuttakin. Esimerkiksi sateisella säällä ulko-ovien eteen asetetut matot auttavat kuivaamaan jalkineet ja vähentävät näin liukastumisen riskiä. Varsinkin jos sisäänkäyntiin liittyy rappusia, on tärkeää varmistaa myös riittävä valaistus pimeän aikaan.

Salin puolella sen sijaan pöydät kannattaa asettaa kunnon välimatkan päähän toisistaan. Tämä auttaa paitsi poistumisessa, myös miellyttää asiakkaita – kukapa haluaisi syödä kyynärpäät viereisen pöydän ruokailijoissa kiinni. Keittiössä (https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuus-ruokaketjussa/tyohyvinvointi-ruoka-alalla/mita-tyohyvinvointi/tyoturvallisuus) pienet yksityiskohdat pääsevät loistamaan; esimerkiksi veitset pysyvät terävinä ja turvallisesti säilöttyinä laadukkaissa telineissä, ja hyllyjen asettaminen kauas kuumista liesistä vähentää tulipaloriskiä, samoin kuin jääkaappien taakse jätetty riittävä ilmatila.

Comments are closed.