Hyvä tietää ravintolassa työskentelystä

Ravintola-alalla työskentely voi hiljaisina tunteina ja sesonkeina olla melko rauhallista. Henkilökunnalta voi löytyä aikaa niin valmisteluihin kuin asiakkaiden kanssa rupatteluun. Ruuhka-aikoina kaikilla on sen sijaan kädet täynnä töitä ja työpäivät venyvät pitkiksi.

Työtehtävät vaihtelevat laidasta laitaan: Tarjoilua, siistimistä, yleistä asiakaspalvelua. Joskus tarjolla on myös haasteellisia asiakaspalvelutilanteita, armotonta kiirettä keittiössä, tapaturmia vesilasin rikkoutumisesta aina vakavampiin sairaskohtauksiin. Monipuolinen osaaminen ja kyky reagoida tilanteisiin nopeasti ovat tärkeitä taitoja, joita vaaditaan jokaiselta ravintolassa työskentelevältä.

Ammattitaidon kehittäminen keskiössä

Vaihtelevista työolosuhteista ja monipuolisista työtehtävistä johtuen ravintola-alan ammattilaisten on hyvä kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Tämä kannattaa niin yksilö- kuin omistajatasolla: kilpailu alalla on kovaa, joten on ensiarvoisen tärkeää pitää ammattitaito päivitettynä nykyajan mittareihin sopivaksi. Koska ravintoloissa sattuu ja tapahtuu, korostuu myös työntekijöiden ensiaputaitojen merkitys ja niiden ajantasaisuus. On erittäin tärkeää, että ravintola-alalla työskentelevä osaa vaikean ja yllättävän tilanteen sattuessa toimia nopeasti, olipa kyse sydänoireista, haavan sitomisesta tai tukehtumisvaarasta.

Heimlichin ote kannattaa ottaa haltuun

Koska ravintoloissa syödään, juodaan, seurustellaan ja liikutaan, on yksi potentiaalisista tapaturmista ruuan joutuminen väärään kurkkuun. Useimmiten säikähdyksestä selvitään juomalla hieman vettä tai yskimällä, mutta toisinaan tukehtumisvaarassa oleva tarvitsee välitöntä ulkopuolisen apua. Heimlichin ote on ensiapukeino, jolla kurkun vierasesine pyritään irrottamaan. Ravintolahenkilökunta voi opetella muun muassa Heimlichin taidon ensiapukoulutuksessa, jossa tekniikan harjoittelun apuvälineenä toimii elvytysnukke Charlie. Kun hätätilanteita ja niissä toimintaa harjoitellaan etukäteen, ravintolahenkilökunnalta löytyy tarvittavat tiedot ja taidot myös tositilanteissa.

Comments are closed.