Hanki näkyvyyttä – profiloi yrityksesi

Yrityksen näkyvyys hoidettiin ennen lähinnä suoramainonnalla esimerkiksi sanomalehti-ilmoitusten tavoin, sekä jakamalla talouksiin mainoslehtisiä. Teknologian laajamittainen kehitys on tuonut tullessaan useita nerokkaita tapoja saavuttaa potentiaaliset asiakkaat, mutta samalla se on tuonut tullessaan tiukan kilpailun asiakkaista. Yrityksille on tullut entistä tärkeämmäksi saada näkyvyyttä ja tuoda esille omaa yrityskuvaa mitä parhaimmalla mahdollisella tavalla kaikilla tänä päivänä käytettävissä olevilla medioilla. Tätä kutsutaan yrityksen profiloinniksi.

Profiloinnin merkitys yritykselle on erittäin tärkeää kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja asiakkaiden mielenkiinnon ylläpitämiseksi erityisesti nyt, kun erilaiset mediat tarjoavat suunnattomat mahdollisuudet luoda näkyvyyttä yritykselle. Väritön, mielenkiinnoton yritysprofiili ei houkuttele potentiaalisia asiakkaita tutustumaan yrityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin, ja jää näin ollen helposti sivuutetuksi. Profiloimalla yrityksen ulkoasu saadaan asiakkaiden mielenkiinto ja uteliaisuus heräämään ja säilytetään yrityksen näkyvyys, mikä on elintärkeää tämän päivän liiketoiminnassa, jossa kilpailu on erittäin kovaa. Profilointi ei itsessään ole pelkkää mainontaa, sillä se on pitkän tähtäimen suunnittelua, toimintaa, sekä osa yrityksen kehitystä.

Profilointi tuotteissa

Yrityksen profilointi on yksinkertaisuudessaan yrityksen imagon definioimista, jolla ilmennetään yrityksen persoonallisuutta ja vahvistetaan sitä. Tämä voi sisältää esimerkiksi yrityksen logon, josta se tunnetaan ja johon luotetaan, sekä tunnusvärit ja yleisesti yrityksen graafisen ilmeen. Yrityksen tuotteissa profilointi voi näkyä eheällä kokonaisuudella, jossa esiintyvät esimerkiksi yritykselle ominaiset värit, symbolit tai tunnukset. Tuotteet, kuten esimerkiksi käyntikortit, oppaat ja liikelahjat ovat kiinteästi mukana yrityksen imagon luomisessa, sillä näissä käytetään yhtenäisesti yrityksen värejä, tunnuksia, symboleita ja typografiaa. Nämä ominaisuudet tarjoavat kiinnostavan ja helposti mieleenpainuvan kuvan ja yleisilmeen potentiaalisille asiakkaille. Liikelahjat ovat erinomainen tapa kasvattaa asiakassuhdetta ja ilmentää yritystä. Liikelahjan tulee olla asiakkaita miellyttävä ja edustaa yritystä hienostuneella tavalla, vähemmän on enemmän – tyyliin. Hanki siis yrityksellesi, sen henkä parhaiten kuvaavat liikelahjat ja profilointituotteet!

Comments are closed.